Türkçe
 • Türkçe
 • English
 • Français
 • Pусский

Kalite Anlayışımız

Yemmak’ta kalite; tüm süreçlerin gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesini sağlayan bir yönetim felsefesidir. Üstün kalite anlayışı, yüksek verimde çözümler üreterek müşteri memnuniyetini amaçlamaktadır. Tüm süreçlerde, İş sağlığı ve güvenliğine, kalite ve çevreyi koruma standartlarına uyuma, önem vermektedir.

 

Kalite Politikası:

Yemmak Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.  olarak;

Müşteri ve çalışan memnuniyeti odaklı, sıfır hata yaklaşımıyla üretim ve hizmet anlayışını sağlamak için;

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’nin şirketimizin tüm birimlerince anlaşılmasını,uygulanmasını ve sürdürülmesini sağlamak ,hataların oluşmasını önleyerek ve tekrarlanmamasını sağlayarak Kalite Yönetim Sistemi’ni sürekli iyileştirmek,

Sektörlerimiz ile ilgili gelişen proses teknolojilerini takip etmek ve çalışanlarımıza sürekli eğitim vermek,

Müşterilerimize tam ve doğru hizmet vermek amacıyla, sürekli gelişmeyi kendisine vizyon edinmiş tedarikçi firmalarla çalışmak,

Kalite politikamız olarak belirlenmiştir.  

Ayrıca üst yönetim, kalite politikasına ulusal ve uluslararası standartla ilgili mevzuata uygunluğu taahhüt eder.

 

Kalite Hedefleri:

Yemmak Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. ;

Yıllık kalite hedeflerinin belirlenmesinde temel teşkil etmek üzere kalite hedeflerini belirlemiştir.Üst yönetim, kalite yönetim sisteminin gözden geçirilmesi sürecinde, ürün ile ilgili şartları da kapsayacak şekilde kalite politikası, şirket fonksiyonları ve seviyelerine uygun, somut ve ölçülebilir kalite hedeflerini yıllık olarak tespit etmektedir.

Belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi için yapılacak olan faaliyetler, kalite yönetim sisteminin planlanması sürecinde tespit edilir.Hedeflerin ulaşılma durumu,sistem verilerinin analizi sürecinde gözden geçirilir ve gerektiğinde Yönetim Gözden Geçirme toplantısında yeni hedefler saptanır.

                     

Çevre Politikası:

     Yemmak  ürettiği her bir değer için; çevrenin korunması ,sıfır atık ve sıfır israf hedefini kendisine politika olarak belirlemiştir.

  Bu hedefe ulaşmak için;

 • Kirliliği oluşmadan kaynağında tespit ederek azaltılması,
 • Çalışanlarının çevre bilinciyle faaliyetlerini sürdürmeleri için yönlendirmesi,
 • Çevre ile ilgili kanun, mevzuat ve düzenlemelere uyulması,
 • Verimlilik artışının teşviki için enerji su ve doğal kaynakların tüketiminde tasarrufun gözetilmesi,
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının benimsenmesi,
 • Yeniden kullanım, geri kazanım ve geri dönüşümün öneminin vurgulanması, önceliklerimiz olacaktır.

      Çevre Politikamız değişen çevresel şartlar ve yasal prosedürler çerçevesinde her zaman minimum atık, maksimum fayda ve sürekli gelişim ilkesi doğrultusunda gerçekleşecektir.

     Ayrıca üst yönetim, çevre politikasına ulusal ve uluslararası standartla ilgili mevzuata uygunluğunu taahhüt eder.

      Atıklarımız, gelecek nesillere bırakacağımız en kötü mirastır.

Çevre Hedefleri:

     Yemmak  ürettiği her bir değer için; çevrenin korunması ,sıfır atık ve sıfır israf hedefini kendisine politika olarak belirlemiştir. Çevre Yönetim sisteminin öncelikli hedeflerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;

 • Hizmetler gerçekleşirken ortaya çıkan insan ve doğaya zarar veren çevresel kirleticilerin etkilerini en aza indirmek.
 • Elektrik Tüketimini geçen yıla göre %10 azaltmak.
 • Gereksiz su tüketimini önlemek.
 • Doğalgaz tüketimini %5 azaltmak.
 • Yeniden kullanılır kağıt ile kağıt tüketimini %10 azaltmak.
 • Atıkların, mevzuata uygun şekilde nakliye veya bertarafını sağlamak.
 • Yemmak çalışanlarına,tedarikçilere, dışarıdan fabrikada çalışmak için gelen taşeron işçilere çevre bilincini aşılamaya yönelik olarak yıllık toplam kişi başı 10 saat eğitim vermek.
 • Geri dönüştürülebilir atık malzemelerin oranını %10 arttırmak.

 Ayrıca üst yönetim, kirlenmenin önlenmesini ve çevrenin korunmasını taahhüt eder.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası:

 

        YEMMAK MAKİNE SAN. TİC. ANONİM ŞİRKETİ  olarak kabul etmiş  olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan büyük saygıdan gelmektedir. YEMMAK MAKİNE SAN. TİC. ANONİM ŞİRKETİ’ nin çalıştığı alanda İş Sağlığı ve Güvenliği asıl öncelik olmaktadır. Sağlıklı ve güvenli bir çalışma alanı temin etmek üzere, herkes kendi yetki alanları içerisinde gerekenleri yapmakla sorumludur. En önemli amaçlarımızdan bir tanesi de, tüm çalışanlarımızı ve içinde bulunduğumuz çevreyi işkolumuzun olası risklerine karşı muhafaza etmektir.

        Bu doğrultuda;

 • İşyeri ve eklentilerinde; çalışanların, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, ulusal ve uluslar arası İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurmayı, gereğinde kullanılmasını sağlamayı,
 • İşyerinde iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek riskleri tespit edip, her seviyedeki çalışanların, ziyaretçilerin, alt yüklenicilerin sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmayı
 • İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,
 • Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,
 • Endüstriyel dünyanın gelişimini göz önüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bu günden tahmin etmeyi, sürekli gelişmeyi ve durumumuzu gözden geçirmeyi,
 • YEMMAK MAKİNE SAN.TİC.ANONİM ŞİRKETİ iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları açısından, bağlı bulunulan kurumlar, sanayi odaları ve dernekler nezdinde örnek bir şirket haline getirmeyi,

Bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan İSG Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı İSG politikamız olarak taahhüt ederiz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hedefleri:

 

YEMMAK A.Ş. tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul etmektedir.Çalışanlarını İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin tüm süreçlerine aktif olarak katılımlarını sağlayarak, gelişen teknolojileri takip ederek, daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak oluşabilecek her türlü maddi manevi kayıpları en aza indirmeyi ve mevcut durumu sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyiöncelikli hedefi olarak benimsemektedir

Bu kapsamda önüne ölçülebilir hedefler koyarak kendi kendisiyle yarışarak sürekli ileri adımlar atmayı hedefler.

Fabrikamızölçülebilir hedefleri;

 • Kaza Sıklık oranını 10,68’ den 8,00 oranına indirmek
 • Kaza Ağırlık Oranını 0,0338’ den 0,02 oranına indirme
 • Bulguların ve uygunsuzlukların(DÖF) zamanında kapatılmasına %95 uyum.
 • Acil durumda kaçış yolları ve acil çıkış kapılarının belirlenmesi
 • Kişi başına ortalama en az 8 saat/yıl İSG eğitimi vermek.
 • Yılda en az 1 adet tatbikatlı eğitim gerçekleştirmek.
 • Periyodik kontrolleri eksiksiz ve zamanında yaptırmak
 • Ramak Kala Bildirim Oranını %100 artırmak
 • Uygunsuzluk Bildirim Oranını %100 artırmak
 • Kurul kararlarının kapatılma sayılarında %90 oranında başarı sağlamak.

                      Ayrıca üst yönetim, İSG hedeflerinin gerçekleştirileceğini taahhüt eder.

Eski bir tarayıcı kullanıyorsunuz.

Sitemizi daha iyi deneyimlemek için lütfen tarayıcınızı güncelleyin.